Bankrotskap Proses in Noorweë

die bates van die insolvente maatskappye moet word aan die krediteure versprei soos banke of ander natuurlike of wettige personeDie noorse wetgewing laat die skuldenaar die moontlikheid om reëlings te tref met die persone wat'n eis teen hom. Die van waar die regte en verpligtinge van die debiteure-en krediteure word gespesifiseer in detail. Meer aspekte word behandel in die noorse Wet op Herstel wat gee die riglyne vir die deur jouself alhoewel hierdie stap uitgevoer kan word, asook deur die skuldeiser. Die proses kan begin wanneer die raad van die insolvente maatskappy, vul die spesifieke petisie en lê dit met die hof. Meer aspekte met betrekking tot die noorse wetgewing kan voorsien word deur ons kan geïnisieer word slegs deur die hof besluit, in die voortsetting van'n verhoor. Jy kan staatmaak op een van ons, ongeag of dit is om te wees gevind in Noorweë en in die buiteland. Die trustee het die verpligting om te verseker dat die veilige bewaring van die eiendom en indien moontlik in stand te hou die verhoging van die skuldenaar se bates so dat die waarde wat verkry word uit die verkoop te dek so veel as moontlik van die res van die skuld.